Hoe herkent men de weg van de selef?

Waarlijk, veel van de groeperingen die zich toeschrijven aan de islaam zijn bewust van de voortreffelijkheid van de selef, hun eer en hun hoge rang. Daarom beweren veel van hen dat zij op de weg van de selef zitten, terwijl zij ver verwijderd zijn van hun leiding en pad.
Daarom is het dus verplicht voor ons om te weten hoe men de weg van de selef herkent; Zodat niemand kan beweren dat hij op de weg van de selef zit, terwijl dit niet het geval is.
En de methodiek van de selef kan men slechts kennen door de overgeleverde uitspraken van hen en niet door zo maar beweringen en het zich toeschrijven eraan.
Al-Imaam ad-Daarimie – rahiemahoe Allah – zei in zijn weerlegging op de djahmiyah: “Het verstandige bij ons is hetgeen dat overeenkomt met hun (de selef) leiding en het onbekende is hetgeen dat afwijkt van hen. En er is geen weg om hun leiding en methodiek te kennen behalve door deze athaar (uitspraken van de selef), en jullie hebben je afgescheiden van hen, en jullie hebben je ervan gevrijwaard zoals jullie dit beweerden, dus hoe volgen jullie de leiding?” [Ar-rad ‘ala al-djahmiyyah, pagina: 127-128]
Abu al-‘Abbaas ibn Taymiyyah – rahiemahoe Allah – zei: “Het is logisch dat als de methodiek van de selef herkend zou worden aan de overleveringen van hen dat men dan terugkeert naar de athaar die overgeleverd zijn van hen, en als men deze alleen maar kan herkennen door zuivere bewijsvoering, dat eenieder die een uitspraak bij hem als de correcte ziet en zegt: “Dit is de uitspraak van de selef, omdat de selef alleen het correcte zeggen, en dit is het correcte.”
Dit is wat de innoveerders er toe drijft dat een elk van hen beweert dat hij waarlijk op de methodiek van de selef zit, degene die dit zegt heeft zichzelf ten schande gemaakt door zichzelf toe te schrijven aan de methodiek van de selef zonder overlevering van hen maar slechts door zijn bewering dat zijn uitspraak de correcte is.
Wat betreft Ahl al-hadith zij vermelden de methodologie van de selef door de veelvuldige overleveringen, zij vermelden wie van de geleerden hun methodiek heeft overleverd, en soms overleveren zij dezelfde uitspraak als hen in dit onderwerp.” [Majmoe’ al-Fataawa, boek 4, pagina 151-152]
En ad-Dhahabi zei: “O dienaar van Allaah, als jij werkelijk van gerechtigheid houdt, stop dan bij de teksten van de Qur’aan en de Sunnah, kijk daarna wat de sahaba, taabi’ien, de geleerden van tafsir over deze verzen hebben gezegd, en wat zij vermelden behoort tot de methodiek van de selef.” [Al-‘uluw lil ‘Aliy al-‘Adiem, boek 1, pagina 246-247]
Uit het boek Fasloe al-maqaal fi wujub itibaa’ as-selef al-kiraam -pagina 50- van Shaykh Ahmed bin Muhammed an-Najjaar. Met voorwoord van Shaykh al-‘Allaamah Saalih as-Suhaymee

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos