Algemene stelregels m.b.t. de Eigenschappen

In navolging van de Imaams van de Soennah, en gebruikmakend van het Licht van hun leiding, wilden wij een kort artikel vertalen met algemene stelregels die gehanteerd dienen te worden als het gaat om de Namen en Eigenschappen van Allaah, zodat iedere moslim kan zien hoe er in algemeenheid omgegaan dient te worden met de Sifaat van Allaah vanuit een Islamitisch wetenschappelijk oogpunt.

Lees meer hier:
http://selefienederland.nl/site/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=183&Itemid=26

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos