al-Iemaan (de Overtuiging).

al-Iemaan (de Overtuiging): Heeft meer dan zeventig vertakkingen. De meest waardevolle vertakking is de uitspraak (van): La ilaaha illa Allaah (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah), de laagste vertakking hiervan is het verwijderen van een (hinderend) obstakel van de weg en ook beschaamdheid is een vertakking van Iemaan.

Iemaan heeft zes zuilen: Het geloof in Allaah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de Laatste Dag, de Voorbestemming het goede en het slechte ervan (al-Qadr). De argumentatie voor ‘deze zes pilaren’ is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

Het is geen birr (i.e. een alles omvattend woord voor al het goede) dat jullie je gezichten naar het oosten en het westen wenden, maar al-birr is geloven in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en de (neergezonden) Boeken en (al) de Boodschappers. (Soerah Al-Baqarah: Vers 177)

De Argumentatie voor ‘de Voorbestemming’ is deze uitspraak van de Meest Verhevene: Voorwaar, Wij hebben alle zaken (die Wij Geschapen hebben) volgens een bepaalde maatgeving (Qadr) geschapen. (Soerah: al-Qamar Vers 49)


door Shaychoel-Islaam Ibn Soelaymaan At-Tamiemie rahiemehoellaa.
___________________________

Al-Iemaan: Dit is hetgeen dat in de harten is verankerd , van geloof in Allaah en (geloof in) dat Hij de Heer der Alemien is en dat Hij het recht heeft om aanbeden te worden. Het geloof in de Engelen , de (neergezonden) Boeken, de Boodschappers, de Opstanding na de dood, het Paradijs en de Hel, de Voorbestemming (al-Qadr) het goede en het slechte ervan. Dit alles heeft te maken met (het geloof) van het hart en verwoord één uiterst noodzakelijk fundament van de fundamenten (van de Islaam).

Daarom is er geen Islaam behalve als het samengaat met Iemaan en er is geen Iemaan behalve als het samengaat met Islaam! Beide zaken zijn dus onafscheidelijk. De totale overgave van de lichaamsdelen (Islaam) is verplicht en totale overgave van de harten en verankering van geloof (in het hart) is ook een verplichting! Daarom heeft Allaah in Zijn geweldige Boek deze twee zaken gezamenlijk genoemd en tevens de Boodschapper (in de authentieke Soennah) heeft deze twee zaken gezamenlijk genoemd. De Islaam is dus de uiterlijke overgave aan Allaah door middel van gehoorzaamheid en vermijding van ongehoorzaamheid aan Hem.

Al-Iemaan bevat de innerlijke daden die te maken hebben met de harten en het geloof wat zich daarin. Islaam kan Iemaan betekenen en Iemaan kan Islaam betekenen. Wanneer er (afscheidelijk) gesproken wordt over Iemaan dan omvat dit de gehele (religie) en zo is het ook wanneer er (afscheidelijk) gesproken wordt over Islaam. Allaah Ta’ala zegt:

Voorwaar de (enige geaccepteerde) religie bij Allaah is de Islaam. (Soerah Ali-Imraan Vers 19)

Dit omvat het innerlijke en uiterlijke (geloof). En zo is het ook met Iemaan, wanneer deze (apart) genoemd wordt hij heeft gezegd in de authentieke Hadieth: Op gezag van Aboe Hoerayrah:
‘’Iemaan (het geloof) heeft meer dan zeventig vertakkingen. De meest waardevolle vertakking is de uitspraak (van): La ilaaha illa Allaah, de laagste vertakking hiervan is het verwijderen van een (hinderlaag) obstakel van de weg en ook beschaamdheid is een vertakking van Iemaan. (Overgeleverd door Moslim in zijn Sahieh 2/3 in het boek van Iemaan)

Iemaan omvat hier dus al deze zaken, het omvat de pilaren van de Islaam en alle (andere) uiterlijke handelingen maar ook alle innerlijke zaken, zoals het ook al-Ihsaan bevat.

door Shaych al-Iemaan al-Allaamah Abdoel Aziez ibn Baaz rahiemehoellaa

Iemaam Ahmed -rahiemehoellaah- zegt in Oesoel as-Soennah: ‘’Iemaan (geloof) bestaat uit: uitspraak en handeling en het vermeerdert en vermindert! Zoals dat in de overlevering staat: ‘’De gelovige met het volmaaktste geloof is degene met de beste manieren.’’ (Zie Oesoel as-Soennah punt 25) Dit wil zeggen de uitspraak van het hart en de tong en handeling van het hart, de tong en de ledematen.

De overtuiging van Ahloels-Soennah wal Djama’ah is dat: Iemaan geloof is met het hart, uitspraak met de tong en handelingen van de ledematen. Het vermeerdert door het doen van goede, oprechte en vrome daden en het vermindert door het doen van zonden en slechtheden.

Bron: het boek Al-Ibaanah van broeder brinkman


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos