De Rechtvaardigheid van Ahloes-Soennah

door Shaychoel-Islaam ibn Temiyyah (rahiemehoellaah)

Shaychoel-Islaam ibn Temiyyah zegt in zijn boek ‘De weerlegging van al-Bakrie’, op bladzijde 380 van de eerste druk in 1997, Daar al-Watan:

“En de Iemaams van Ahloes-Soennah wal Djama’ah en de mensen van kennis en Iemaan bezitten kennis, rechtvaardigheid en genade. Zij kennen de Waarheid die hen gebiedt om volgens deze eigenschappen te leven. Hiermee zijn zij in overeenstemming met de Soennah en ongeschonden door de bid’ah. Zij zijn rechtvaardig voor diegenen die buiten de Soennah treden zelfs wanneer zij onrechtvaardig tegenover hen zijn. Zoals Allaah Ta’ala zegt:

“O jullie die geloven! Wees standvastig omwille van Allaah als waarheidsgetrouwe (en rechtvaardige) getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig (tegenover hen) te zijn. Wees rechtvaardig (ten opzichte van vriend en vijand), dit is het dichtst bij Taqwah (Godsvrees). En vrees Allaah. Voorwaar, Allaah bezit volledige kennis van wat jullie (in het geheim en in het openbaar) uitvoeren.”) [Soerah al-Maaïdah, Vers 8 (met verduidelijking vanuit de Tafsier van ibn Kethier)]

Zij zijn genadevol tegenover de schepping en willen niet het slechte voor haar maar wensen voor de mensen leiding, kennis en al het goede. Wanneer zij hen bestraffen (weerleggen) en hun fouten, onwetendheden en onrechtvaardigheden verduidelijken, dan doen zij dat met de bedoeling om hiermee de Waarheid te openbaren uit genade voor de schepping alsmede (vanuit het oogpunt van) het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte. Zodat de religie in zijn geheel voor Allaah alleen is en het Woord van Allaah (la illaha illa Allaah) het meest verheven is…”

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos