De Eigenschappen van Allaah.

Vraag: Zijn de verzen die Allaah's Eigenschappen noemen van de verzen die niet helder/niet duidelijk (Mutashaabihaat : Meerzijdige) zijn of die wel helder/wel duidelijk (Muhkamaat : Eenduidige) zijn?

Antwoord: Zij vallen onder de onduidelijke verzen (Mutashaabihaat) vanuit één perspectief, en dit is met betrekking tot de soort (van de Eigenschappen) welke gerelateerd zijn aan Allaah. En vanuit elk ander perspectief vallen zij niet onder de onduidelijke verzen. Dit is zo omdat ze duidelijke betekenissen hebben, dat wil zeggen dat ze betekenissen hebben die welbekend zijn in de Arabische taal.

Dus daarom, met betrekking tot de soort van hoe de Eigenschappen van Allaah zijn, zijn zij onduidelijk (Mutashaabihaat), gezien wij niet in staat zijn om de soort van Allaah's Dhaat (Wezen) te kennen. Vandaar dat wij niet in staat zijn om de soort van Allaah's Eigenschappen te kennen, aangezien praten over de Eigenschappen onder het praten over het Wezen (Dhaat) valt. Dit is waarom sommige hadeeth geleerden, zoals Abu Bakr Al-Khateeb, zei: 'Wat gezegd is over de Eigenschappen is hetzelfde als wat gezegd is over het Wezen: ontkennen en bevestigen'.

Dus net zoals we Allaah's Wezen bevestigen, en het niet ontkennen - daar deze ontkenning een absolute ontkenning (van Allaah's bestaan) zou zijn - dan geldt hetzelfde voor de Eigenschappen van Allaah. We bevestigen ze en we ontkennen (negeren) ze niet. Maar net zoals we niet omschrijven hoe Allaah's Wezen is, zo omschrijven we ook niet hoe Zijn Eigenschappen zijn. [Al-Asaalah, Uitgifte #3]


door SHAYKH MUHAMMAD NAASIR-UD-DEEN AL-ALBAANI rahiemehoellaa.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos