Ongeloof zonder Istihlaal of Djoehoed.

Koefr vind plaats door overtuiging, uitspraak en handelingen en het is niet alleen beperkt tot djoehoed en istihlaal. Zo kan een persoon een ongelovige worden door het hebben van een overtuiging (daad van het hart), een gevoel, een emotie gekoesterd in het hart (trots, arrogantie, haat enz. [wat tot de daden van het hart behoren]), een uitspraak verricht door de tong of een daad uitgevoerd door de ledematen. Het volgende artikel gaat hier dieper op in en geeft hierin de juiste middenweg weer, de weg tussen de de takfier van de Khawaaridj en de Irdjaa’ van de Moerdji’a.

Lees het hier

2 reacties:

aboemaryam zei

mag een student van kennis of een 3aami takfier doen op iemand isti7laal doet zonder voorwaarde of moet er een hudja zijn en door wie geleerde alleen ?

As-Salafiyyah zei

Beste is om takfier over te laten aan de oelema. Want is een grote zaak, iemand uit de islaam zetten.

Een reactie posten

Live duroos